Spacer międzypokoleniowy  z przewodnikiem warszawskim młodzieży i seniorów celem uczczenia polskiego architekta Józefa Szanajcy – polski inżynier architekt, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej architektury modernistycznej. Reprezentował kierunek funkcjonalno-konstruktywistyczny. Propagator nowoczesnej estetyki architektonicznej.