08.04.2024 – Czym się zajmujemy?

Nasza organizacja organizuje wsparcie:  dla osób w konflikcie ( mediacje sądowe, pozasądowe); dla małżeństw w kryzysie ( konsultacje indywidualne, doradztwo rodzinne, terapia par); dla seniorów ,osób w podeszłym wieku , kombatantów ( prezentacje, edukacja,...