Masz problem czy konflikt

Masz problem czy konflikt

rodzinny, małżeńskiw sprawie opieki nad dziećmi – po rozstaniu, w sprawie cywilnej (międzysąsiedzkiej, o zapłatę),w sprawie gospodarczej,z zakresu prawa pracy i innej? Nie wahaj się skontaktuj się z Nami!
Czym jest mediacja?

Czym jest mediacja?

Mediacja jest partnerskim porozumiewaniem się stron konfliktu z udziałem bezstronnego mediatora, w którym obu stronom przysługują te same  uprawnienia. Celem mediacji jest zawarcie trwałego porozumienia , uporządkowanie spraw z zakresu : spraw rodzinnych (np....