Jakie są koszty mediacji?

Cenę usługi mediacyjnej reguluje albo umowa pomiędzy stronami a mediatorem (mediacje umowne), albo rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym wydane na podstawie art. 981 k.p.c., który daje wytyczne co do wynagradzania mediatorów sądowych.