Mediacja jest partnerskim porozumiewaniem się stron konfliktu z udziałem bezstronnego mediatora, w którym obu stronom przysługują te same  uprawnienia.

Celem mediacji jest zawarcie trwałego porozumienia , uporządkowanie

spraw z zakresu :

  • spraw rodzinnych (np. kontakty z dziećmi, kontakty z wnuczętami, alimenty),
  • spraw cywilnych (np. podział majątku, spadek, międzysąsiedzkie, o zapłatę, o odszkodowanie itp.),
  • spraw gospodarczych,
  • spraw z zakresu prawa pracy,
  • i innych.

Mediacja  to dobrowolne spotkanie Stron będących w konflikcie z udziałem bezstronnego mediatora; proces nastawiony jest na zawarcie porozumienia-korzystnego dla wszystkich stron i zakończenie sporu…

  • bezpieczna metoda,
  • nieinwazyjne lekarstwo bez skutków ubocznych,
  • bogata multiwitamina
  • klej naprawiający relacje, konserwujący relacje.

                Zawarte nawet częściowe porozumienie i realizacja uzgodnień, często służą odbudowaniu wzajemnego zaufania i jest wstępem, co do dalszych rozmów służących sformułowaniu trwałej ugody.

Mediacje odbywają się w warunkach przyjaznych dla obydwu stron. Nie mogą być nagrywane ani obserwowane z zewnątrz – niedopuszczalne są kamery, a także uczestnictwo w mediacji za lustrem fenickim lub weneckim.

Mediacje nie są rejestrowane, ani nie są sporządzane relacje z wypowiedzi uczestników mediacji ( stron ).

Mediator zachowuje w swojej pracy najwyższą staranność-przestrzega zasad etycznych.   Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Mediator zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w procesie mediacji, ujawniając jedynie informacje określone w art. 183 12,§ 1 kodeksu postępowania mediacyjnego.