Mediacja to próba ugodowego rozwiązania sporu w drodze dobrowolnych, odformalizowanych  negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia przynoszącego satysfakcję wszystkim stronom.

Celem mediacji jest rozwiązanie sporu w sposób satysfakcjonujący obie strony, poufny, rzetelny i trwały, w okresie średnio około 1-3 miesięcy.