Pax Cordis

Fundacja Wsparcia i Mediacji
tel. 669 791 555

O FUNDACJI PAX CORDIS

Fundacja Wsparcia i Mediacji Pax Cordis powstała, aby przybliżyć wszystkim ideę mediacji, która jest jedną z najlepszych dróg wypracowania porozumienia, przynoszącego stronom pokój serca (pax cordis).

Nasi mediatorzy, działający zawsze według Kodeksu Etycznego Mediatora, prowadzą mediacje:
• pojednawcze,
• rodzinne,
• cywilne,
• gospodarcze,
zarówno umowne, jak i sądowe.

Wczoraj jest historią, jutro jest tajemnicą, a dzisiaj jest darem. Dlatego mówi się o tym „the present”.
Alan Alexander Milne