Zespół

Nasz zespół :

Zarząd

prezes zarządu dr Robert Julian Narojek
od 25 kwietnia 2023 roku-do 30 września 2023 roku


prezes zarządu mgr Lidia Chlebicka
od 06 grudnia 2018 roku-do 29 listopada 2022 roku


mgr Beata Jaroszyńska
wiceprezes zarządu od 06 grudnia 2018 roku


Halina Sugier
członek zarządu – (w trakcie wpisu)


Mediatorzy:


Lidia Chlebicka ( 6 lat )
w sprawach cywilnych, gospodarczych


Beata Jaroszyńska ( ponad 12 lat )
w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych


śp. mgr Bogusława Krych
mediator, doradca, pedagog
od marca 2019 roku do 2022 roku
pogrzeb w dniu 11 czerwca 2022 roku „Cześć Twej Pamięci, Bogusiu!”


mgr Maria Narojek
mediator, doradca rodzinny od października 2019 roku
w sprawach rodzinnych, cywilnych


współpracują:


prawnik adw. Zuzanna Lewandowska-2023 rok
psycholog Maria Pokój -2023 rok
o.Michał Szankowski dominikanin


wolontariusze:


Paulina Kowalczuk
Honorata Pawłowska