Poezja

Wojciech Młynarski

Rozglądam się po mej Ojczyźnie
i myślę, szczerze zasmucony,
że przydałby się dziś polszczyźnie
Słownik wyrazów zagubionych.
Słownik słów niegdyś znanych blisko,
które umknęły nam z języka,
bo nazywają te zjawiska,
których się raczej nie spotyka.
Więc gdyby ktoś zapytał mnie,
słów takich wskazałbym obfitość,
a głównie na literę „pe”
niewielkie słowo „przyzwoitość”.
Znaczyło słowo to niemało,
kanaliom krzyżowało szyki,
aż wzięło i wyparowało
z kultury, nauk, polityki.
Dlatego warto by pamięcią
w dość nieodległą przeszłość pobiec,
gdzie na historii znikł zakręcie
tak zwany przyzwoity człowiek.
Przypomnieć chcę na parę chwil ja,
jak to ten człowiek w desperacji
swą wiarę w imponderabilia
skrył na wewnętrznej emigracji.
Chcę wspomnieć, co ten człowiek kochał,
budząc w cwaniaczkach śmiech i litość,
a wtedy się przypomni trochę
niewielkie słowo – „przyzwoitość”


Wiersz Seniorki:

Nigdy nie żałuj uśmiechu.
Uśmiech jest mową duszy, gdy słowa nie pomogą, uśmiech dobro poruszy.
Rozlewa światło dookoła uśmiech życzliwy bez słowa.
Przenika w głąb serca ludzkiego cicha miłości mowa.
Tą cichą mową miłości dając ten dar na co dzień podnosisz serca struchlałe, przemieniasz to co małe.
Uśmiech to taki przedziwny kwiat, który z błękitu na ziemię spadł.
Uśmiech osuszy niejedną łzę.
Miła, kochana uśmiechaj się.