Pax Cordis - Fundacja Wsparcia i Mediacji

”Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

ks. Mieczysław Maliński

WARTO SPRÓBOWAĆ!

 

wspieram@op.pl
Tel.  669 791 555

 Masz problem / konflikt
Po prostu zadzwoń tel. 669 791 555
i umów się na spotkanie z mediatorem,
rozpocznij dialog przy pomocy bezstronnego mediatora.

Celem jest trwałe porozumienie i ugoda
satysfakcjonująca wszystkich uczestników w konflikcie.

Nie zwlekaj
Profesjonalny mediator pomoże
zachowując poufność i neutralność.
W przypadku porozumienia mediator sporządzi ugodę
i jeśli zechcesz skieruje ją do sądu celem zatwierdzenia
i nadania klauzuli wykonalności.
Uzyskasz pokój serca i zajmiesz się innymi sprawami.

O fundacji

Fundacja Wsparcia i Mediacji Pax Cordis powstała, aby przybliżyć wszystkim ideę mediacji…

Akty prawne

Polskie akty prawne regulujące mediacje…

Mediacje sądowe

Jeśli konflikt trafił na wokandę,  na każdym etapie procesu mogą Państwo wnioskować o zawarcie ugody przed mediatorem.