O nas

„ Dwa są szczęścia na świecie, jedno małe – być szczęśliwym, drugie – uszczęśliwiać innych.” (Julian Tuwim)

To motto towarzyszyło i nadal towarzyszy współzałożycielce Fundacji, pedagogowi, mediatorce a nade wszystko społecznicy, bezinteresownie i z oddaniem realizującej wsparcie na rzecz drugiego człowieka kol. Beacie Jaroszyńskiej.
Czasami sięgała po pióro, aby podzielić się swoją wrażliwością ,co przełożyło się na wydanie trzech tomików poezji
oraz przewodniczenie Grupie Poetyckiej TPW O Centrum.
Zawsze blisko osób w wieku podeszłym, samotnych i potrzebujących wsparcia.

„Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o Drugiego Człowieka.”

(ks. Mieczysław Maliński)

To motto wybrane przez współzałożycielkę Fundacji, absolwentkę Wydz. Chemii UW, rzecznika patentowego, członka Duszpasterstwa Przedsiębiorców TALENT , mediatorkę kol. Lidię Chlebicką.
Pasjonatka uczenia się całe życie.
Zawsze blisko osób i młodych małżeństw , udzielając i wspierając ich na nowej drodze życia.