Mediacje


W dniu 07 listopada 2023 roku w siedzibie CAMu odbyło się spotkanie dla grupy osób w wieku 60 plus z p.Beatą Jaroszyńską mediatorem -warsztat pt. ” Mediacje rodzinne sądowe i pozasądowe”.
Uczestnicy zadawali wiele pytań m.in.:
O co mediator pyta i czy pyta osoby zgłaszające się do mediacji?
Mediator jest bezstronny , mediacja jest poufna a w procesie mediacji strony poruszają kwestie, które pragną uregulować czy uporządkować.
Ile trwa mediacja rodzinna?
Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące.
Na zgodny wniosek stron może być przedłużone, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.
Co to jest mediacja rodzinna ?
Mediacja jest sposobem na rozwiązanie sporu powstałego pomiędzy małżonkami/rodzicami małoletnich dzieci m.in. w sprawie o alimenty, opiekę, kontakty, rozwód, podział majątku. Celem jest nie tylko umożliwienie spotkania się stron, które w obecności bezstronnego mediatora wspólnie mogą ustalić sporne kwestie oraz wypracować w tym zakresie porozumienie, zawarcie trwałej ugody w konflikcie , innymi słowy uporządkować swoje sporne sprawy rodzinne.


19.10.2023 r. – Życzenia na Dzień Mediatora

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji
Wszystkim Mediatorom
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Wielu powodów do radości,
dni pełnych uśmiechu,
zdrowia, a także dumy płynącej
z trudu wspierania w pokojowym rozwiązywaniu
sporów i konfliktów.


W 2023 roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 19 października(czwartek).

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji zostało niewiele , bo 17 dni.
Fundacja Wsparcia i Mediacji Pax Cordis w Warszawie w czasie trwania TYGODNIA MEDIACJI dniach :

17 października 2023 roku (wtorek)
19 października 2023 roku (czwartek)
pełni stacjonarne i telefoniczne nieodpłatne dyżury mediatorów.

Zapraszamy !

Kontakt z nami pod nr tel. 669 791 555.(mediatorzy)
adres e-mail: wspieram@op.pl
lub tradycyjną drogą pocztową na adres:
FWiM Pax Cordis
skr.poczt.373
00-001 Warszawa



20 czerwca 2023 roku

odbyło się spotkanie mediatorów z prezesem SO Warszawa Praga, w którym nasza organizacja brała udział (Beata Jaroszyńska  Fundator oraz wiceprezes zarządu a przede wszystkim mediator sądowy reprezentowała naszą Fundację).