• rodzinny, małżeński
  • w sprawie opieki nad dziećmi – po rozstaniu,
  • w sprawie cywilnej (międzysąsiedzkiej, o zapłatę),
  • w sprawie gospodarczej,
  • z zakresu prawa pracy i innej?

Nie wahaj się skontaktuj się z Nami!