Pierwsza uroczysta Sesja Warszawskiej Rady Seniorów w dniu 29 września 2023 roku

w sali Skłodowskiej PKiN w Warszawie.