Nasza organizacja organizuje wsparcie:

 dla osób w konflikcie ( mediacje sądowe, pozasądowe);

dla małżeństw w kryzysie ( konsultacje indywidualne, doradztwo rodzinne, terapia par);

dla seniorów ,osób w podeszłym wieku , kombatantów ( prezentacje, edukacja, śmiechoterapia);

dla cudzoziemców (wsparcie  materialne, mediacje,psychologiczne, warsztaty).

Prowadzimy porady psychologiczne, prawne- telefonicznie i w miarę konieczności online, stacjonarnie.