W  związku z ogłoszonym przez Sejm RP i Senat jednym z patronów  roku 2024  Władysława Zamoyskiego . w dniu 07 marca 2024 roku odbyło się spotkanie z prezentacją i opowieściami  o tym niezwykłym człowieku , spotkanie wolontariuszek Fundacji, kol. Beaty i kol. Haliny z seniorami .

100 lat temu, 3 października 1924 roku, zmarł Władysław Zamoyski. Był działaczem społecznym, inicjatorem budowy linii kolejowej Chabówka-Zakopane. Uratował od całkowitego zniszczenia zdewastowane przez poprzednich właścicieli lasy tatrzańskie. Zaangażowany był w spór graniczny z Królestwem Węgier o Morskie Oko. Wszystkie swoje dobra wielkopolskie oraz zakopiańskie przekazał na cele społeczne i narodowe. 

Nie da się ukryć, że uczestnicy spotkania to osoby „wymagające” , pytań było wiele.

Dodatkowym aspektem w opowieściach było przedstawienie przez kol. Beatę Jaroszyńską sylwetki matki Władysława Zamoyskiego , p. Jadwigi Zamoyskiej z rodu Działyńskich c. Tytusa Działyńskiego. Pedagog, filantropka, patriotka , miała znaczący wpływ na swego syna Władysława.

Uchwałą Sejmu RP IX kadencji z 22 lipca 2022 zdecydowano o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej. Patronce roku 2023 poświęcono wydanie specjalne „Kroniki Sejmowej”.
Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 13 lipca 1921) „za zasługi, położone dla Rzeczypospolitej Polskiej na polu działalności wychowawczej i filantropijnej” – odznaczona Orderem Odrodzenia Polski jako jedna z pierwszych 15 osób.

Poczta Polska wyemitowała 4 lipca 2023 roku znaczek pocztowy o nominale 3,90 zł przedstawiający Jadwigę Zamoyską. Autorem projektu znaczka był Paweł Myszka. Znaczek wydano techniką rotograwiury na papierze fluorescencyjnym.