W ramach  realizowanego przez Fundację Pax Cordis programu pilotażowego we współpracy z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ( CAL-MAL) prowadzimy warsztaty, spotkania z prezentacją, debaty o różnorodnej tematyce.

Od lutego 2023 roku żaden z zaproponowanych przez naszą organizację tematów warsztatowych  dla seniorów nie został przez CAM  odrzucony ( sprawy merytoryczne -tematyka opracowanie: Beata Jaroszyńska ).

I tak w dniu 06 lipca 2023 roku o godz. 13.00 odbyło się spotkanie prowadzone przez  kol. mediatora Beatę Jaroszyńską 

pt.” Mediacja-jako zbyt słabo znany sposób rozwiązywania sporów.”

W dniu 06 lipca 2023 roku o godz. 14.00 zorganizowaliśmy także spotkanie z p. adwokat Zuzanną Lewandowską

pt.: Senior jako spadkodawca-wybrane zagadnienia z prawa spadkowego.”

Spotkania te nie  tylko uradowały naszych seniorów lecz zaowocowały pragnieniem dalszych spotkań z p. adwokat.