Uruchomiliśmy telefon ANTYSTRES 690 551 660 dla osób oczekujących pomocy, chcących porozmawiać z życzliwym człowiekiem, który wysłucha, zrozumie, wesprze i w miarę możliwości poradzi lub wskaże miejsce, gdzie należy szukać pomocy.

W sytuacji zagrożenia epidemicznego, gdy przyszłość jest nieprzewidywalna, a wiele osób nadal pozostaje w stresie i odosobnieniu, nie mając kogoś, z kim mogłoby podzielić się swoją niepewnością, lękiem, chcemy być tym miejscem, gdzie w przyjaznej atmosferze, w pełni akceptacji, napotkają osobę, która wysłucha, podbuduje, lub też w przypadku poważniejszego problemu skieruje do miejsca, gdzie będzie możliwe uzyskanie konkretnej, nacelowanej na problem profesjonalnej pomocy.

Osoba zmagająca się z sytuacją kryzysową ocenia ją jako przekraczającą wytrzymałość i niemożliwą do rozwiązania. Trudność, przed jaką stoi, wydaje się nie do zniesienia, a kolejne próby jej pokonania są nieudane, co prowadzi do jeszcze silniejszego zakłócenia równowagi.
Tymczasem kryzys:
• Jest normalnym zjawiskiem w życiu człowieka.
• Może spotkać każdego.
• Jest zjawiskiem indywidualnym i subiektywnym.
• Polega na postrzeganiu sytuacji jako niemożliwej do rozwiązania.
• Występuje, gdy jednostka napotyka trudność, której nie może rozwiązać za pomocą dotychczas wykorzystywanych sposobów.
• Zakłóca równowagę osoby.
• Uniemożliwia realizację potrzeb i celów życiowych.
• Kryzys przebiega fazowo.
• Może być zjawiskiem prowadzącym do pozytywnych zmian i rozwoju.

Zapraszamy