W dniu 01 sierpnia 2023 r. wiceprezes zarządu FWiM Pax Cordis uczestniczyła w uroczystości upamiętnienia płka Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Warszawie przy ul. Filtrowej 68.

Za udział w Powstaniu Warszawskim Antoni Chruściel został awansowany do stopnia generała brygady . Po kapitulacji oddziałów powstańczych przebywał w oflagu Langwasser koło Norymbergi, a od lutego 1945 roku w obozie Colditz koło Lipska, gdzie w maju uwolniły go oddziały US Army.

Po zakończeniu działań wojennych objął w Londynie stanowisko zastępcy Szefa Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych, następnie był Inspektorem Komisji Likwidacyjnej. Od marca 1947 był członkiem Rady Naczelnej Koła AK. Po demobilizacji oddziałów polskich w 1948 roku pozostał na emigracji w Londynie. Władze komunistyczne pozbawiły go polskiego obywatelstwa. 

Zmarł 30 listopada 1960 roku w Waszyngtonie.