Świadomie, a nie przypadkiem
dzielę się z tobą opłatkiem,
Dzielić się nim – to przyjemność.
Ktoś też podzielił się ze mną.
Ten mały, biały opłatek
dla dzieci, ojców i matek…
Znam go od kiedy się rodzę,
i jest nam z sobą po drodze.
Milionom raduje dusze.
… A ty, choć przyjąć nie musisz,
lecz możesz, i gdy chcesz – ideę
zrozumiesz, i czemu się dzielę…
Ten mały, biały opłatek
a przecież siły dostatek
w nim przeogromnej. Chcesz pomóc?
Dziel się opłatkiem. Świadomie.
Ucz się przyjmować i dawać –
bo wielka w opłatku Sprawa.
Dziel się nim gdzie możesz, wszędzie

zobaczysz, nie ubędzie…
__________

mkd _ XII.2012
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia