13 kwietnia 2023 roku

Spotkanie pt. ” Polacy na Ziemi Białoruskiej ” prezentacja kol. Haliny Sugier pasjonatki ziemi kresowej.