W 2023 roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 19 października(czwartek).

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji zostało niewiele , bo 17 dni.
Fundacja Wsparcia i Mediacji Pax Cordis w Warszawie w czasie trwania TYGODNIA MEDIACJI w dniach :

17 października 2023 roku (wtorek)
19 października 2023 roku (czwartek)
pełni stacjonarne i telefoniczne nieodpłatne dyżury mediatorów.

Zapraszamy !

Kontakt z nami pod nr tel. 669 791 555.(mediatorzy)
adres e-mail: wspieram@op.pl
lub tradycyjną drogą pocztową na adres:
FWiM Pax Cordis
skr.poczt.373
00-001 Warszawa