W dniu 20 października 2023 roku w PKiN w Warszawie na zakończenie Senioralnych Dni , odbył się II KONGRES ŚRODOWISK SENIORALNYCH, na którym niektóre organizacje przedstawiły swój dorobek i dzieliły się swoim doświadczeniem.

Ponadto intensywnie pracowaliśmy w grupach warsztatowych np. nasza podgrupa zbierała pomysły i opinie nt. podnoszenia jakości współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki senioralnej oraz wysłuchaliśmy zaproszonego Posła i innych prelegentów.

Do zobaczenia na następnym Forum…za rok.