22 listopada 2023 roku zapraszamy na spotkanie pt:” Savoir-vivre we współczesnym świecie ?”

miejsce: siedziba CAM Miejsce Aktywności Lokalnej al. Armii Ludowej 9 wejście od podwórka.

Savoir -Vivre czyli dobre maniery. Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego. „Savoir” znaczy „wiedzieć”, natomiast „vivre” – żyć. Zwrot savoir-vivre można zatem przetłumaczyć jako „sztukę życia”, czyli znajomość obyczajów i norm towarzyskich a także reguł grzeczności.
Kto wymyślił zasady savoir vivre?
Zasady dobrego wychowania powstały w starożytnej Grecji. Grecy dążyli do doskonałości i ceremoniały były dla nich ważne. W średniowieczu troszkę zapomniano o savoir-vivre. Renesans przywrócił zasadny savoir-vivre do łask.
Gdzie obowiązuje savoir-vivre?
Savoir-vivre obowiązuje zawsze i wszędzie!

Savoir-vivre czyli szacunek zawsze i wszędzie. Ubiór zawsze dostosowany do okoliczności.
Co zrobić żeby być kulturalnym?
Szacunek do wszystkich osób z naszego otoczenia: do dzieci, dorosłych, biednych i bogatych.
Powściągliwość w osądach i wydawaniu opinii.
Otwartość na drugiego człowieka – m. innymi:
ustąpienie miejsca w autobusie, sprawdzenie godziny odjazdu autobusu na rozkładzie, podniesienie rzeczy, która upadła.

Savoir-vivre jest uwarunkowany kulturowo, a więc znacząco różni się od siebie w zależności od regionu świata. Dobre maniery pozwolą nam godnie żyć, a co ważniejsze, dostrzegać wokół siebie innych ludzi i ich potrzeby.
Jako organizacja wspierająca jesteśmy świadomi, że zwróciliśmy uwagę tylko na niektóre problemy dotyczące stroju, kultury zachowania czy języka.


Będziecie mogli Państwo szerzej podyskutować o nich na następnych spotkaniach.
A tych, którzy zainteresowali się problemem, zapraszamy do skorzystania z bibliotek oraz podanych przez nas na spotkaniu poradników z zasad savoir-vivrów.