29 czerwca 2023 roku

zorganizowałyśmy spotkanie z seniorami pt.” Kobiety Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Spotkanie prowadziła kol. Halina L. Sugier. Zapraszamy na dalszy ciąg w listopadzie. O terminie poinformujemy oddzielnie.

Foto pierwszej i drugiej Żony Marszałka Piłsudskiego: