Przedstawicielki zarządu Fundacji wraz z naszymi seniorami – uczestnikami prowadzonych przez Fundację warsztatów edukacyjno-terapeutyczno-kulturalnych uczestniczyły w Międzypokoleniowym Jarmarku i Korowodzie Kreatywności, który odbył się w dniu 30 września 2023 roku w Parku Świętokrzyskim ( przed PKiN ).

Radość, wzajemna życzliwość i szacunek oraz pogoda ducha nie odstępowały nas w czasie tego wydarzenia.

W roku 2023 – Święto  Seniorów Warszawskich i Dni Seniorów odbywają się  od dnia 23.09.-15.10.2023 roku.

Rokrocznie  dzień 01 października jest Międzynarodowym Dniem Osoby Starszej.