Nasza Fundacja realizując zadania wynikające z zatwierdzonego Rocznego Planu działania na 2023 rok oraz w związku z obchodami 79.Rocznicy Powstania Warszawskiego w dniu 04 sierpnia 2023 roku ( piątek) o godz.12.00 przy ul. T. Hołówki 3, przed tablicą upamiętniającą dom w którym mieszkał poeta KK .Baczyński w czasie uroczystego upamiętnienia (składanie  kwiatów  przez młodzież, samorząd oraz Burmistrza Dzielnicy Mokotów) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 79.rocznicę jego śmierci., była obecna w osobach  kol. Beaty Jaroszyńskiej i kol. Haliny Sugier.

Złożenie przez naszą delegację kwiatów, zapalenie zniczy : białego i czerwonego.. a foto ku potwierdzeniu tego faktu i wspomnieniu.

Na zdjęciach przedstawiciele Zarządu: burmistrz Rafał Miastowski i zastępczyni burmistrza Anna Lasocka oraz pułkownik Andrzej Osiecki Sztab Generalny Wojska Polskiego – Centrum Koordynacyjne, S, delegacja radnych dzielnicy Mokotów Bożena Kosińska-Krauze i Kinga Wróblewska w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Dzielnicy Mokotów Warszawy, Joanna Szymańska Radna Dzielnicy Mokotów w imieniu Platformy Obywatelskiej RP Warszawa Mazowsze złożyli wieńce pod tablicą upamiętniającą poetę.

Nadmieniamy, że w ub. roku rocznicę uczciliśmy przy tablicy i miejscu śmierci poety K.K. Baczyńskiego ul. Senatorska.