06 kwietnia 2023 roku

Zorganizowaliśmy spotkanie wraz z prezentacją pt. ” Wielkanocne ciekawostki pisanek w kraju i za granicą”-

które z ramienia naszej Fundacji prowadziła kol. Halina Sugier. Dziękujemy.